Clinical education
Verbinden door kennis
Raad van Advies
De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van stichting Clinical Education. Dit betreft advies rondom zaken die met de doelstelling van stichting Clinical Education te maken hebben, zoals het bieden van ondersteuning aan medewerkers en laboratoria op het gebied van opleiding en competentie in relatie met de NEN-ISO 15189 en verdere activiteiten, die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Deze adviezen zijn niet bindend en de Raad van Advies heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.
Daarnaast functioneert de Raad van Advies tevens als klankbord voor het bestuur.

De Raad van Advies komt minimaal 2 keer per jaar samen. De leden hebben affiniteit met de doelstelling van de stichting en beschikken over een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring en/of kennis en ervaring op de terreinen waar stichting Clinical Education actief is.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:
Dr. Jasper Remijn, Klinisch Chemicus, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Mevr. Barbara Kamp, Marketing & Healthcare Development Director, Roche Diagnostics Nederland BV
Drs. Marty de Graaf, Consultant, Paralia Health B.V.
Mevr. Petra van Velp, Voorzitter, Stichting Clinical Education