Clinical education
Verbinden door kennis
Werkwijze
De NEN-ISO 15189 vraagt op het gebied van opleiding en competentie om de volgende aspecten:
Competentie (her)beoordeling, vastlegging, borging
Opleiding vastleggen, borgen en aantonen
Periodiek beoordelen doorlopend doeltreffendheid trainingsprogramma
Deelname van personeel aan continue opleiding regelmatige professionele ontwikkeling of andere activiteiten
Indien nodig opnieuw training na (her)beoordeling
Opleiding:
Op het gebied van opleidingen heeft stichting Clinical Education de clinicaleducation website opgezet waar relevante opleidingen, cursussen en trainingen voor laboratoria en analisten vermeld staan. Wanneer een opleiding vermeld staat op deze website dan zijn de volgende aspecten geregeld:
Aanwezigheidsregistratie
Automatische registratie van het certificaat en accreditatie punten
Een ‘meer info’ formulier volgens het Model van Gelder (beschrijft de begin situatie, het niveau van de cursus, leerdoelen, wijze van evaluatie enz.)
Opslag van het ‘meer info’ formulier behorend bij een opleiding gedurende een periode van 5 jaar
Hier kan iedereen die geïnteresseerd is gebruik van maken en inschrijven voor een opleiding.

Voor een laboratorium in zijn geheel kunnen we een stap verder gaan en ook zorgdragen voor:
Ondersteuning en structureel in kaart brengen van opleidingen
Advies m.b.t. of opstellen scholingsbeleid
Jaarlijks opstellen scholingsoverzicht (passend voorstel voor opleidingen per analist (zowel intern als extern, vakinhoudelijk als systeem gerelateerd)
Signaal naar analist voor inschrijving cursus
Opleidingen stroomlijnen met vraag binnen de ISO 15189 door:
→ Aanvragen van accreditatie punten
→ Opstellen ‘meer info’ formulier
Ondersteuning opzetten/ completeren interne scholing
Organiseren externe opleidingen/ in huis trainingen
Hierdoor wordt de PDCA cyclus op onderstaande wijze gevolgd.
PDCA cyclus
Competentie:
In gezamenlijkheid kunnen we de competentie beoordeling en aantoonbaarheid binnen uw laboratorium opzetten. Hierdoor kunt u sturen op output en zijn naast de informatie m.b.t. opleidingen ook bevoegdheden m.b.t. competenties direct inzichtelijk en geborgd.
Hiervoor hanteren we de volgende werkwijze:
Inventariseren huidige werkzaamheden binnen het laboratorium
Voorstel en afstemming indeling functies en activiteiten m.b.t. competentie registratie
Na akkoord structuur competentie registratie ondersteuning bij het opzetten van competentie beoordelingen waar nodig
Deelname aan overlegvormen binnen de organisatie m.b.t. vaststellen eisen voor competentie beoordeling
Inrichten registratie systeem
Uitgave Clinical Education registratie passen
Hierdoor wordt de PDCA cyclus op onderstaande wijze gevolgd.
PDCA cyclus
Hierdoor is de compliance van een laboratorium direct inzichtelijk en is het bijhouden van Excel bestanden niet meer nodig.
Extra mogelijkheden:
Via de Clinical Education website is er de mogelijkheid om:
online toetsen af te nemen
e-learnings te plaatsen