Clinical education
Verbinden door kennis
Missie en doelstellingen
Stichting Clinical Education ondersteunt bij en maakt opleiding en competentie beoordeling conform de NEN-ISO 15189 voor laboratoria en analisten beheersbaar.
Een goed opleidings- en competentie beleid is vaak tijdrovend en vindt plaats naast alle overige werkzaamheden. Dit maakt dat hier binnen het laboratorium niet altijd de zorg en aandacht aan gegeven wordt die het verdient of dat men zou willen. Bij de overgang van de CCKL naar de NEN ISO 15189 accreditatie is de stichting ontstaan met het idee om hierin te ondersteunen en dit te verbeteren voor de lange termijn.

De stichting heeft het doel om m.b.t. opleiding en competentie voor laboratoria en analisten:
Activiteiten te centraliseren en relevante documenten beschikbaar te stellen.
Te zorgen dat men kan sturen op output
Een efficiëntie en kwaliteit verhoging te creëren
Risico’s te beperken en aansprakelijkheid beheersbaar te maken