Clinical education
Verbinden door kennis

Klachten regeling

Stichting Clinical Education hecht waarde aan de borging van de kwaliteit van cursussen beschikbaar gesteld via de Clinical Education website, het registratie platform Clinical Education.nl en de competentie registratie binnen laboratoria. Om dit te waarborgen beschikken wij over een klachtenprocedure. In de hieronder vermelde tekst is de klachtenprocedure omschreven. Indien u een schriftelijke klacht wilt indienen is dit mogelijk middels een online klachtenformulier.
Wanneer u klachten heeft over een cursus, de docenten, het naleven van de cursus voorwaarden, de cursus accommodatie, de website clinicaleducation.nl, de competentie registratie of andere zaken die te maken hebben met stichting Clinical Education, dan vernemen we dit graag zo spoedig mogelijk.
Bij klachten zullen we zorgdragen voor een zorgvuldige verwerking waarbij klachten als volgt worden behandeld:
Uw klacht kunt u binnen 3 dagen na ontstaan van de klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier.
U dient uw klacht duidelijk te omschrijven en uw standpunt helder te onderbouwen. Een klacht kan nooit anoniem worden ingediend. Wanneer u uw klacht heeft ingediend ontvangt u ter bevestiging een melding dat de klacht in goede orde is ontvangen en tevens ontvangt u binnen een uur een bevestiging via uw email.
Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen 10 dagen een schriftelijk antwoord door of namens een van de bestuursleden van stichting Clinical Education. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek dan zullen wij een tijdsindicatie hiervoor aangeven.
Dat stichting Clinical Education een klacht vertrouwelijk behandelt spreekt voor zich.
Stichting Clinical Education heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan, echter wanneer klachten onverhoopt niet naar ieders tevredenheid kunnen worden opgelost dient terug gevallen te worden op een onafhankelijk te zake deskundige. De uitspraak van deze onafhankelijke deskundige zal dan ook als bindend gezien (moeten) worden voor alle betrokken partijen. Eventuele consequenties worden door Clinical Education snel afgehandeld.
De registratie van klachten geschiedt bij stichting Clinical Education voor een periode van 10 jaar.