Clinical education
Verbinden door kennis
Disclaimer
Toegang tot en het gebruik van de website van stichting Clinical Education betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen.
Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze website, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. Stichting Clinical Education is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook van het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom van de stichting Clinical Education en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Clinical Education.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Stichting Clinical Education is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.
Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van stichting Clinical Education verwijzen we ook naar de Algemene voorwaarden van Stichting Clinical Education die op deze site van toepassing zijn.
Voor opmerkingen of signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@clinicaleducation.nl.
Mocht u problemen ondervinden op onze website of heeft u een klacht, dan vindt u hier de klachtenregeling. Wij zullen onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Privacy
Stichting Clinical Education conformeert zich aan de Wet Persoonsregistratie. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het inschrijven van een cursus of een andere actie, wordt expliciet aangegeven waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Stichting Clinical Education geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.